Hur bidrar maten till att göra det lättare att tänka tillsammans?

Att mat har inverkan på hur vi mår, det vet alla. Att koppla ihop mat med tankeuppgifter, det gör vi i en TänkBar. Ett exempel på det är när vi smakar på chokladpraliner och samtidigt använder förpackningarna för att tänka på olika kategorier av förutsättningar kring ett ämne, som här om det framtida ledarskapet.

Forskare från universiteten Harvard Medical School, University of Düsseldorf och University of California har tillsammans gjort en studie på kakaobönans kemiska sammansättning. Rapporten visar, återigen det som redan är känt, att choklad kan vara rena medicinen. När vi äter choklad bidrar det bland annat till att öka serotoninnivåerna i hjärnan. (Källa: Läkemedelsverket, Vitalt vetande.)

Vi säger: Ja till hjärnkraft! Med stöd av tankepraliner med flera hjärnberikande och tänkbara tilltugg.

Vad spelar lukt och smak för roll rent vetenskapligt?

”Det vardagliga smakandet kan till och med få betydelse för uppkomsten av nya områden”, säger idéhistorikern Anders Lundgren som nyligen avslutat ett projekt med fokus på lukt och smak i vetenskapens historia. Det visade sig vara i det dagliga experimenterandet, där det ofta handlade om att smaka och lukta, som vetenskapen utvecklades.

Att smaka och dofta är något man gör när man tänker tillsammans i en TänkBar. Faktum är att man ger sig ut på en ny tankeresa som annars inte skulle ha blivit gjord om man bara hade tänkt verbalt eller visuellt. Så vem vet vilka nya tankar som kommer att tänkas här…

Hur smakar man sig till framtidens ledarskap?

Ett trettiotal hjärnor välkomnades, alla med ett gemensamt intresse att tänka tillsammans kring framtidens ledarskap. Platsen vid det här tillfället var Summit Hitech Building i centrala Stockholm.

Från ett inspel med ett antal perspektiv på ledarskapet hade vi dukat upp tankemenyn på lite olika sätt för att göra det lättare att tänka i problemformuleringar snarare än lösningar. Detta för att hålla nyfikenheten igång. Tanken med TänkBar är att få chans att tänka bortom det man redan vet.

Hjärnberikat var det här! I bild ser man när gästerna plockade ihop varsin kall tallrik från buffén samtidigt som de röstade på en form av mentometer med smakliga frågor om ledarskap.

Hur det gick i omröstningen? Jo tack, den smakade spännande.

Hur gör man tänkandet ännu mer visuellt tagbart och i smaklig form?

I en TänkBar använder vi olika typer av förpackningsmaterial anpassat efter det man ska tänka kring. En förpackning har så mycket mer potential än att bara vara en förpackning. Det skapar nya möjligheter som bara väntar på att utforskas och användas.

Dessa visuella tankestöd i form av smått finurliga förpackningar (i bild) är som gjorda för att tänka stora tankar. Dessutom är de för-packade med smakliga associationer för framtiden.

Dags för ett test av vår förpackade framtid. Smaka på den!

En varm kopp kaffe, en temperaturhöjare för att tänka tillsammans?

Förutom den kraft man kan få av en varm kopp kaffe, verkar det som om den här formen av mellanmänsklig värme bidrar till mer tillitsfulla relationer. Varseblivningen kan förändras av dryckens temperatur.

En rad studier inom personperception, hur vi uppfattar och bedömer andra personer, visar att abstrakta psykologiska och sociala föreställningar, hur vi tänker och känner, kan uppstå ur grundläggande fysiska upplevelser av värme och kyla. Detta enligt Laurence Williams, Leeds School of Business & John Bargh, University of Yale, som genomfört studierna.

I en TänkBar använder vi kaffet i olika former för att kombinera flera sinnen i tänkandet, från synen av kaffepåsen och doften av kaffebönorna till smaken och värmen av en kopp kaffe.

Hur gör man det lättare att komma ihåg vad man har tänkt?

För första gången visar studier (Karolinska Institutet och Umeå universitet) att det finns ett nära samband mellan kroppsupplevelse och förmågan att minnas.

Våra kroppar är i grunden både minnesförstärkare och minnesbehållare. Därför är det naturligtvis helt logiskt att vi bör använda dem aktivt när vi ska tänka och lära oss saker.

I en TänkBar blir det naturligt att kombinera sinnen på flera minnesvärda sätt.

Ett banbrytande projekt börjar ta TänkBar form…

Närmare 10-talet stora organisationer har hittills sagt ja! till att vara medskapare i det banbrytande projektet i Kista som snart förverkligas, TänkBar NOD.

När det är många olika parametrar och perspektiv som ska tänkas kring mellan olika kulturer och tillvägagångssätt underlättar det att vi använder visuella tankeredskap, d v s tänker med händerna, för att uppnå snabbare gemensam förståelse och förstärka genomförandeförmågan.

Det lär bli en tankeproduktiv och spännande resa genom mod, svett och tårar (av skratt).

Morgondagens kontor, hur blir arbetsmiljön en förstärkare?

Vi förbereder upplägget kring Morgondagens kontor, hur arbetsmiljön blir en förstärkare. Denna form av TänkBar genomför vi i samspel med Anna Iwarsson, rådgivare i framtidens ledarskap.

Tanken är att man ska få chans att tänka bortom det uppenbara kontorslandskapet för att hitta det många längtar efter och det forskningen säger, d v s att skapa former för tankeeffektivitet.

Just nu går vi igenom tänkbara ytor som finns i ett kontor för att ge en inlevelse av hur man lättare får tillgång till koncentration, samspel och flöden i den arbetsmiljö man befinner sig i.

Hur gör man det lättare att visualisera meningsfulla mönster?

I en TänkBar tar vi bland annat hjälp av dukning och utensilier när vi tänker tillsammans.

Här testar vi oss fram för att komma på vilka olika sätt man kan använda olika typer av glas. Man kan bli överraskad över den potential glas faktiskt har, förutom en form att dricka ur.

Lösningarna fotas av parallellt med att de formuleras för att vi sedan snabbt och lätt ska kunna sortera, prioritera och även kombinera med andra tänkbara lösningar.

Att tänka med händerna, hur fungerar det?

Handen och hjärnan är ett dansande par, enligt Göran Lundborg (handkirurg och forskare). Studier stryker fram hand-lingens tankekraft och minnesfunktion i nytt ljus. Att bokstavligen kunna greppa information, d v s det man tänker kring, gör det lättare att tänka tillsammans och komma ihåg vad man har tänkt.

I en TänkBar är det en självklarhet att tänka med händerna.

Minns exempelvis hur effektivt och kreativt det blev när man skulle komma nya sätt för att jobba mer gränsöverskridande genom att plocka ihop nya spännande ”tjänstepaket” (i bild här) och samtidigt föreslå lösningar för olika typer av problem inom t ex miljö och utbildning.

Dessutom blev man överraskad över att komma på saker som man annars kanske inte skulle ha kommit på utan hand-lingens tankekraft.