Tänka och tugga tuggummi samtidigt?

Vid NeuroGaming Conference 2014, det stora eventet om hjärnstyrda spel, kunde man bland annat skåda en produkt kallad Think Gum, som Hayden Dingman beskriver i en slideshow (slide 14) i PCWorld. På förpackningens baksida stod det att produkten innehåller flera hjärnhöjande ingredienser och enligt en publicerad studie förbättrar tuggummit minnet med över 25%.

Tidigare studier har visat att personer som tuggade tuggummi under en komplex uppgift kunde fokusera bättre och var piggare efteråt än när de gjorde uppgiften utan tuggummi.

Ja, vad kan vi vänta oss framåt i form av hjärnberikade produkter? En tanke att tugga på.

TänkBar Mission Control

Vi bygger upp en visuell Mission Control inför etableringen av TänkBar i Kista NOD. När vi är så många olika aktörer, kulturer och förmågor i samspel har vi verklig nytta av gemensamma och tankestödjande visualiseringsytor.

Tillsammans skapar vi former för att kunna jobba ännu mer gränsöverskridande genom både kreativitet och systematik. Resan har startat!

Mer hjärnkraft med verkliga tankenötter

Hjärnberikad mat är redan etablerad i mötes- och konferensvärlden, där tanken är att hjälpa deltagare att behålla sin höga hjärnaktivitet och orka vara pigga, kreativa och fokuserade. Många studier har gjorts kring ”brain food” och bland de råvaror som ofta nämns som gott bidrag för hjärnans utveckling är nötter. Det är inte för intet som det finns s k tankenötter.

I en TänkBar blir nötterna bokstavligen tankenötter, d v s ett tankestöd när man tänker tillsammans (och självklart finns det alltid nötfria hjärnberikade alternativ). Förutom mer hjärnkraft får man en smaklig visualisering genom nötterna som bidrar till att även göra det lättare att komma ihåg vad man har tänkt. Det som annars kan vara en svår nöt att knäcka.

TänkBar direktsändning

I samband med TänkBar om #smartrooms, som ägde rum i Pelarsalen Sthlm CCC, så genomfördes en direktsändning via webben. Hela sändningen plus ett antal intervjuer samt ett intro finns samlade på Smartrooms YouTube-kanal.

Nu tänker vi tillsammans med teamet på WestreamU, som skötte sändningen, kring möjligheterna att kunna rigga och sända direkt från vår TänkBar i NOD Kista. Fortsättning följer…

Hur skapar man människovänliga och produktiva former för möten?

Chef har genomfört en webbenkät om möten med närmare 1500 chefer. Studien visar att man upplever att mötena tar arbetstid som kunde ägnats åt annat. Men det är inte bara antalet möten som är problemet, det handlar lika mycket om frustrationen över att lägga mycket tid på möten utan att komma fram till någonting … samtidigt som utmaningen i framtiden är just bristen på tid.

En annan aspekt som vi också anser finns med i problembilden är att man sitter i möten. ”Sitta är det nya röka” är titeln på Anna Iwarssons senaste rapport.

I en TänkBar får man tillgång till både koncentration och kreativitet genom tankestöd i olika former. Dessutom stimulerar miljön för variation och social samvaro. Därmed blir det lättare att få saker gjorda på kortare tid när formen styr funktionen.

Mellan ledarskap och management, vilka trender hittar man där?

Flera av hjärnorna i TänkBar Nätverk samlades för att tänka tillsammans kring ”trender i gråzonen mellan ledarskap och management”. Platsen var Summit Skofabriken vid Hornstull i Stockholm.

Den här gången tänkte vi en form av tankedialog, där tankarna hela tiden delades med alla samtidigt som man byggde vidare och utvecklade resonemanget. Det kan bli en trend i sig.

Som teaser till nästa tanketillfälle med nätverket introducerade vi ”trendstickorna”, tankeredskapet som gör det lättare att få en överblick över trendområden och att kunna tänka i nya kombinationer.

Hur blir cafémiljöer förstärkande arbetsmiljöer?

Det har gjorts många studier som visar att både livligheten och ljudnivån som förekommer i ett café faktiskt är en drivkraft för ökad produktivitet och kreativitet. Människor har också behov av variation, både miljömässigt och socialt. En entreprenör beskriver här i ett inlägg några skäl till varför cafémiljöer är det nya kontoret.

Det här bygger på samma premisser som det vi förbereder i NOD i KistaMitt i det nya kvarteret så öppnar Eatery (restaurang, café och tankevåning) som bygger på vårt koncept.

I TänkBar turnén rullar vi även in det heta temat ”Morgondagens kontor – hur arbetsmiljön blir en förstärkare” för att göra det lättare att tänka tillsammans kring hur man förstärker sin arbetsmiljö.

Trendstickor, en TänkBar trend

Många och spännande hjärnor hade samlats i en TänkBar för att tänka tillsammans om trender och nya möjligheter för möten, det vi kallar #smartrooms. Platsen vid det här tillfället var Pelarsalen i City Congress Center i Stockholm.

För att göra det lättare att introducera, sortera och kombinera ett antal trendområden och för att kunna se bortom tankehorisonter använde vi vårt nyaste tankeredskap, trendstickor. Deltagarna var också med och fångade sina tankeresultat i bild som sedan samlades i ett gemensamt gruppminne.

Trendigt tänkt var det här!

Hur ljudet av kafésorl kan bidra till att boosta kreativiteten

Måttliga bullernivåer visar sig distrahera på ett sätt som gör det lättare att vidga tankarna. Genom en rad experiment, vars syfte var att titta på effekterna av buller på kreativt tänkande, har forskare vid forskningsuniversitet i UrbanaChampaign i Illinois kommit fram till resultat som påvisar att en nivå av omgivande ljud, typiska för livfulla kafémiljöer, bidrar till att förstärka tankeförmågan.

I en TänkBar får man dessutom tillgång till olika former av tankeredskap för att det ska bli ännu lättare att både vara kreativ och samtidigt kunna konkretisera de idéer som man kommer på.

Tankevidgande om trender, tankeförmåga och nya möjligheter för möten

Vi är mitt i förberedelserna för ett tankevidgande event som äger rum 6 maj i Pelarsalen på Stockholm City Conference Center.

Det är MPI Sweden och Stora Möten som har bjudit in Thomas de Ming, vinnaren av Guldkikaren 2014, att öppna en TänkBar om trender, tankeförmåga och nya möjligheter för möten.

Visuella finesser håller på att tas fram för att göra det lättare att tänka bortom tankehorisonter…