Äta kaffe? Nu finns CoffeeBars.

Ett par killar ställde sig frågan: Varför skulle vi inte kunna äta vårt kaffe? Nu finns the CoffeeBar. Tillverkad med en shot espresso innehåller denna kaffe-bar lika mycket koffein som en genomsnittlig kopp kaffe, utan bryggtid och behov av engångskaffekoppar.

I TänkBar kommer vi naturligtvis att kunna erbjuda ”TänkBars” som både innehåller hjärnberikade råvaror (och vem vet, kanske även en espresso-shot) och blir till en form av ätbara tankeredskap (som våra tankenötter, här i bild).

Hur blir arbetsmiljön en förstärkare? Det handlar om morgondagens kontor.

Ny statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) visar att allt fler människor får besvär på grund av arbetet och att det är psykiska orsaker som ökar mest. Det sägs att många svenska företag gör ett gediget arbete med den fysiska arbetsmiljön, men att man missar att jobba med den psykosociala.

Det här är bara en i mängden av studier som vi fångar upp för att kunna ge en inlevelse hur totala arbetsmiljön kan bli en förstärkare när TänkBar bjuder in till idéfrukost om morgondagens kontor.

I bild syns när en grupp tänker tillsammans kring saker som krånglar till det i en verksamhet och som kan vara orsaker till ohälsa på jobbet. Som stöd använder man tankeredskapet ”bök-bingo”.

Morgondagens kontor, hur skaffar man sig koll för att kunna vara proaktiv?

I förberedelserna kring det hyperaktuella temat ”Morgondagens kontor”, som vi rullar in i vår TänkBar, låter vi oss inspireras från en mängd olika perspektiv, t ex ”World’s Coolest Offices” som Inc. presenterar. Det som vi tycker är extra intressant är att dessa radikala förändringar har skett de senaste tre åren. Hur tror vi då att arbetsmiljön kommer att gestalta sig tre år framåt?

Det är bland annat en fråga vi ställer oss och som vi kommer att beröra och tänka tillsammans kring när vi träffas i vår TänkBar för att man dels får bättre koll på de nya förutsättningarna för morgondagens kontor, dels får med sig flera idéer på hur man ska kunna vara mer proaktiv i de snabba förändringarna.

Invigning av NOD i Kista

Nu är det invigt! Under en eftermiddag strömmade inbjudna gäster för att se, höra, röra och göra sig en föreställning om vilka möjligheter som finns inom Kvarteret Nod i Kista – Sveriges nya och främsta mötesplats för lärande, forskning och näringsliv.

I TänkBar hade vi dukat upp med smakliga tänkbara tankemenyer med exempel på tankeredskap för att ge en inlevelse av hur det går till när man gör det lättare att tänka tillsammans. Roligt att träffa så många nyfikna gäster. Snart kommer tankemenyerna även att finnas tillgängliga digitalt.