Förebygg demens med mörk choklad och rödvin – och minska i vikt på köpet

En ny studie från Georgetown University Medical Center har funnit att mörk choklad och rödvin som innehåller ämnet resveratrol, en antioxidant med goda hälsoeffekter, dessutom kan bromsa utvecklingen av Alzheimers sjukdom, den ledande orsaken till demens.  Samtidigt märkte forskarna att studiedeltagare som fick tillskott av detta ämne också gick ner i vikt. Det var dock inte syftet med studien.

Detta ger såklart ett mervärde till ett av våra chokladiga tankeredskap som vi kallar ”BättreBars” (”Improvables” på engelska). Bilden är från ett internationellt sammanhang där både rum och redskap fungerade som tankeförstärkning med syfte att tankejobba fram innovativa lösningar.

Hur kan man göra kompetensinventering mer tänkbar?

I samband med en programkonferens för VINNOVA UDI projekt, som genomfördes i TänkBar NOD, hade vi förberett en form av skyltad kompetenskarta på golvet. Sedan fick deltagarna ta varsin trä-avatar, böja till den som sin egen, sätta sin namnlapp på och ställa ”sig” vid det kompetensområde som man representerar.

Ett snabbt och engagerande sätt att både skaffa sig överblick och hitta sina unika kompetens-kompisar samtidigt som det blir lättare att sätta ihop mindre grupper av olika kompetenser.

Vi gör saker tänkbara.