Long live the coffee machine culture

Coffee makes you live longer, science confirms. Long live the ”coffee machine culture” within companies and organizations, trends can tell us. It has long been known that many of the big decisions are made at the coffee machine and the best ideas are hatched over coffee.

We already see many examples of new ways of working with the coffee machine in the center of everything. It is time to get out of the ordinary meeting rooms in order to get the real things done.

TänkBar Inside, one of our niches, will be a building block for this development in workplaces by helping to set up a TänkBar and training TänkBaristas on site.

Rekryteringsevent för att hitta säljande TänkBaristas

Under oktober har vi genomfört ett antal rekryteringsaktiviteter, varav ett event på TänkBar NAV tillsammans med jobb- och utbildningsexperter, förmedlare samt nätverkare. Syftet här var att dels ge en inlevelse av vad TänkBar är, dels tänka tillsammans med gästerna kring möjliga vägar att gå för att hitta det vi söker.

Gästerna fick också vara med och prova några olika tankeredskap som t ex ”Choklad-Kombola” (här i bild) där tänkandet handlade om att identifiera och kombinera olika typer av kompetenser, bortom det man kanske brukar tänka.

Fortsättning följer…

Idé-workshop med Göteborgsvarvets partners

Under en dag i början av oktober öppnade vi en TänkBar på Adidas svenska huvudkontor i samband med Göteborgsvarvets partnerträff. Syftet var att generera och utveckla idéer för partnerskap.

Efter att ha skapat mixade grupperingar med ”hjärnor” från olika organisationer, erfarenheter och personligheter startade själva tankearbetet. För att få struktur och dragkraft i tänkandet använde vi olika former av visualiseringar i 3D (som t ex kartor och symboler i bild) och olika tankeredskap samt att grupperna valde olika fokus för sina respektive tankearbeten.

Det blev en 90 minuter effektiv och kul idé-workshop. Ja till hjärnkraft!