Det ska göra gott att prioritera

Att prioritera lär vara en av hjärnans mest energikrävande processer. Därför har vi också oftast ett omedvetet motstånd mot att prioritera. Med stöd av metoder som gör det lättare att organisera arbetet utifrån hjärnans styrkor och även svagheter blir jobbet både lugnare och effektivare.

I en TänkBar form är det dessutom möjligt att göra nödvändiga prioriteringar samtidigt som man njuter av exempelvis en värmande fika. Detta genom att vi anpassar och preparerar innehållet i fikat med olika visuella finesser och tankeredskap samt energigivande ingredienser (i bild syns när man sorterar och prioriterar i ett komplext projekt). Det ska göra gott att prioritera prioriteringar.

Med lärandet i fokus

Nätverket för kommunala lärcentra, NITUS, genomförde sin höstkonferens i samspel med eGovlab och TänkBar. Syftet var bland annat att tydliggöra den gemensamma visionen framåt. Drygt 50 representanter för lärcentra i olika delar av landet kom till Kista NOD för att tänka tillsammans under trivsamma och effektiva former.

Det hela dokumenterades i både foto och film för att göra det lättare att komma ihåg vad man gjorde och även hur man gjorde det. Dokumentationen förmedlades till deltagarna direkt efter genomförd konferens för att underlätta det fortsatta gemensamma arbetet på sina olika orter.

Tänka är att göra och göra är ett sätt att tänka

Att gå från att tänka till att göra. Det är en av de utmaningar som allt oftare kommer fram när företag och organisationer tittar i framtidsspegeln. Anledningen till varför många känner sig utmanade av den tanken på detta, kan bero på att vi människor på olika sätt har separerat tänkandet från görandet – när det egentligen blir lättare att kombinera dessa. En orsak till separationen tror vi handlar om att man har blivit sittandes i möten för att prata om det som borde göras. Med det sättet att jobba går det åt minst dubbelt så mycket tid för att få saker gjorda.

I en TänkBar form är det faktiskt möjligt att halvera antalet möten genom att vi utformar för att både tänka och göra i en trivsam atmosfär samtidigt som man uppnår ett gemensamt tankedriv.

Vad är det då man gör genom att tänka tillsammans? Jo, det handlar exempelvis om att snabbare och säkrare kunna sammanställa kunskap, utföra analyser, formulera problem, generera idéer, utforma koncept, göra prioriteringar, fatta beslut, utforma planer och löpande styra parallella aktiviteter som pågår.

Här i bild tänker och gör man ett konkret och samlat beslutsunderlag i ett komplext sammanhang.