Tanketräna för att optimera lärande och kunskapande

I en nyligen publicerad studie visar det sig att individer som fått metakognitiv strategiträning (träning för att öka sin förmåga att reflektera över sitt tänkande och lärande) förbättrar sitt arbetsminne. Andra som enbart arbetsminnestränat uppvisar inga effekter på arbetsminnet.

Det är hög tid att ”tanketräning” blir en naturlig och integrerad del i alla former som syftar till lärande och kunskapande. Ja till hjärnkraft!