Open innovation and co-creation workshop

I ett nära samspel med eGovlab och SIPU (utbildnings- och konsultföretag som arbetar med kompetensutveckling av myndigheter, organisationer och företag i Sverige och internationellt) genomförde vi en workshop med syfte att ge deltagare i ett internationellt träningsprogram innovativa bidrag till deras respektive organisatoriska utvecklingsprojekt.

Här i bild syns när de identifierar och formulerar sina olika ”verkliga problem” som var och en vill lösa med sina projekt. Utmaningen i den här övningen är att fokusera på problemformuleringen och inte komma med lösningar. Därför har vi tagit fram ett tankeredskap som underlättar detta.

Fikamöte hos TänkBar @ Starbucks

Här på Starbucks vid Stureplan dukar vi ibland upp TänkBar för kunder, intressenter och partners för att ge en inlevelse av möjligheterna med former som gör det lättare att tänka tillsammans.

Nu senast hade vi besök av ett spännande företag som under ett fikamöte fick hjälp med att associera, analysera, visualisera och infallsvinkla kring konkreta framåtdrivande frågor för dem.

tankbarofsweden_associations-kaffe   tankbarofsweden_dukning_sideboard   tankbarofsweden_visualisera_planer