Kombinerade mobilitetstjänster i ett reselandskap

På en central plats i Stockholm leder vi en workshop på temat ”kombinerade mobilitetstjänster” med deltagare från flera olika trafik- och mobilitetsföretag, både offentliga och privata.

Bland annat skapar de en visuell bild av ”reselandskapet” som både innehåller befintliga tjänster och framtida tjänster samt även gränssnitt till olika interaktioner. Vad de också gör är att analysera framtida resevanor och behov och även identifiera de viktigaste utmaningarna att samspela kring.

Här en intressant artikel som belyser en av konsekvenserna när befolkningen har allt färre egna bilar i kombination med att det finns allt fler självkörande bilar.

Frågor som bokstavligen hänger i luften

Medarbetare från Xenter och Företagarna Salem Botkyrka samlades en kväll i deras lokal som de kallar Tankebryggan (där delar av vårt Flowroom finns som stöd) för att tänka tillsammans kring innovation och samspel framåt.

På agendan fanns bland annat några övergripande frågor som ”hänger i luften”, vilket vi tog fasta på och bokstavligen hängde dem i luften (här i bild) för både medvetet och omedvetet hjälpa minnet i det som tänktes kring under den här tänkarkvällen.