Träna för processorientering

Här i den nya lokalen ”Tankebryggan” på Xenter Botkyrka dukar vi snabbt och smidigt upp alla typer av TänkBarer.

Exempelvis hjälper vi en organisation i deras arbete mot processorientering. Genom en serie tankeövningar kring deras huvudprocesser får de både tankeproducera och träna på ett mer processorienterat tanke- och arbetssätt.

Vid övningarna introducerar vi enkla tankeredskap för visualisering och analys. Genom själva användandet växer en standardiserad infrastruktur fram för tankearbete över olika organisatoriska gränser (som lätt låter sig anpassas till krav som senare kommer från centralt håll).

20160614_112215  20160614_084916