Digitalisering från användarperspektiv

På vägen till en fördjupad målbild och färdplan, i det här fallet kring en strategisk verksamhets-arkitektur med it-tjänster, har man bland annat nytta av att tydliggöra ”kritiska” områden. Här funderar man och formulerar vad olika experter/intressenter kan upplevas vinna och förlora på införandet av digitala ärende- och publiceringstjänster, både på kort och lång sikt.