Frukost med mentometer

I samband med en tankeworkshop kring 3D geodata på uppdrag av Lantmäteriet började vi med en frukostbuffé inklusive fysisk mentometer. Pingisbordet på Lin Education i Göteborg, där vår workshop ägde rum, blev den naturliga ytan för en god tankestart.