Flowroom i flow

Kul användning av Flowroom-moduler för en scenpresentation om stödjande processer.
(Flowroom gör det lättare att uppgiftsanpassa och tankeförstärka alla lokaler.)