Processvisualisering på långbord, långt ifrån långbänk

Här pågår visualisering av en lång process (i det här fallet på ett långt ståbord och med stöd av tagbara symboler). Visualiseringen tog dock inte tog lång tid att färdigställa – tvärtom, man skulle kunna säga att det blev motsatsen till långbänk i dess bildliga betydelse.

Det går snabbare och blir tydligare när man skapar en tagbart visuell och gemensam överblick.

Ett fruktbart samarbete

En grupp HR-experter i Botkyrka och Xenters ledningsgrupp träffades här i Tankebryggan för att hitta, utforma och prioritera områden och aktiviteter där man vill skapa synergier genom att samarbeta systematiskt.

TänkBar hade utformat och var med och ledde övningen som startade med en introduktion av olika format (visualiserade på apelsinerna här i bild) som man sedan sorterade i kunskaps-förmedling.

Tre timmar senare hade man prioriterat samarbetsprojekt och definierat huvudaktiviteter (efter att ha inventerat ömsesidiga tillgångar, identifierat samarbetsytor med potential och formulerat önskade egenskaper på processer och resultat – och fikat inklusive en mentometer om bra samarbete).

Nu kan du också boka Tankebryggan som finns hos Xenter (i Tumba precis vid pendeln) och använda både TänkBar och Flowroom. Här kan du se en kort film om Tankebryggans möjligheter.

Tankestöd i utvecklingen i användning av 3D geodata

TänkBar är involverade i att ge tankestöd i utvecklingen i användning av 3D geodata (avläsning, integrering och publicering av data för att skapa tredimensionella kartor) och vi kan berätta att det kommer massor av nya tillämpningar, även i VR. Här är ett exempel.

I början av september genomförde vi en workshop hos eGovlab i direkt samspel med Lantmäteriet (i bild). Syftet här var att presentera nuläget i projektet ”Nationella Geodata i 3D”, även kallat 3Dswe, och medskapa en fördjupad förståelse för möjligheter, förutsättningar och utmaningar i utvecklingen av nya gränsöverskridande tillämpningar utifrån just 3D-geodata.

Här kan du förresten få en filmisk inblick i workshopen. Och fortsättning följer…

Digitalisering från användarperspektiv

På vägen till en fördjupad målbild och färdplan, i det här fallet kring en strategisk verksamhets-arkitektur med it-tjänster, har man bland annat nytta av att tydliggöra ”kritiska” områden. Här funderar man och formulerar vad olika experter/intressenter kan upplevas vinna och förlora på införandet av digitala ärende- och publiceringstjänster, både på kort och lång sikt.

Träna för processorientering

Här i den nya lokalen ”Tankebryggan” på Xenter Botkyrka dukar vi snabbt och smidigt upp alla typer av TänkBarer.

Exempelvis hjälper vi en organisation i deras arbete mot processorientering. Genom en serie tankeövningar kring deras huvudprocesser får de både tankeproducera och träna på ett mer processorienterat tanke- och arbetssätt.

Vid övningarna introducerar vi enkla tankeredskap för visualisering och analys. Genom själva användandet växer en standardiserad infrastruktur fram för tankearbete över olika organisatoriska gränser (som lätt låter sig anpassas till krav som senare kommer från centralt håll).

20160614_112215  20160614_084916

Kombinerade mobilitetstjänster i ett reselandskap

På en central plats i Stockholm leder vi en workshop på temat ”kombinerade mobilitetstjänster” med deltagare från flera olika trafik- och mobilitetsföretag, både offentliga och privata.

Bland annat skapar de en visuell bild av ”reselandskapet” som både innehåller befintliga tjänster och framtida tjänster samt även gränssnitt till olika interaktioner. Vad de också gör är att analysera framtida resevanor och behov och även identifiera de viktigaste utmaningarna att samspela kring.

Här en intressant artikel som belyser en av konsekvenserna när befolkningen har allt färre egna bilar i kombination med att det finns allt fler självkörande bilar.

Frågor som bokstavligen hänger i luften

Medarbetare från Xenter och Företagarna Salem Botkyrka samlades en kväll i deras lokal som de kallar Tankebryggan (där delar av vårt Flowroom finns som stöd) för att tänka tillsammans kring innovation och samspel framåt.

På agendan fanns bland annat några övergripande frågor som ”hänger i luften”, vilket vi tog fasta på och bokstavligen hängde dem i luften (här i bild) för både medvetet och omedvetet hjälpa minnet i det som tänktes kring under den här tänkarkvällen.

Open innovation and co-creation workshop

I ett nära samspel med eGovlab och SIPU (utbildnings- och konsultföretag som arbetar med kompetensutveckling av myndigheter, organisationer och företag i Sverige och internationellt) genomförde vi en workshop med syfte att ge deltagare i ett internationellt träningsprogram innovativa bidrag till deras respektive organisatoriska utvecklingsprojekt.

Här i bild syns när de identifierar och formulerar sina olika ”verkliga problem” som var och en vill lösa med sina projekt. Utmaningen i den här övningen är att fokusera på problemformuleringen och inte komma med lösningar. Därför har vi tagit fram ett tankeredskap som underlättar detta.

Fikamöte hos TänkBar @ Starbucks

Här på Starbucks vid Stureplan dukar vi ibland upp TänkBar för kunder, intressenter och partners för att ge en inlevelse av möjligheterna med former som gör det lättare att tänka tillsammans.

Nu senast hade vi besök av ett spännande företag som under ett fikamöte fick hjälp med att associera, analysera, visualisera och infallsvinkla kring konkreta framåtdrivande frågor för dem.

tankbarofsweden_associations-kaffe   tankbarofsweden_dukning_sideboard   tankbarofsweden_visualisera_planer