Träna för processorientering

Här i den nya lokalen ”Tankebryggan” på Xenter Botkyrka dukar vi snabbt och smidigt upp alla typer av TänkBarer.

Exempelvis hjälper vi en organisation i deras arbete mot processorientering. Genom en serie tankeövningar kring deras huvudprocesser får de både tankeproducera och träna på ett mer processorienterat tanke- och arbetssätt.

Vid övningarna introducerar vi enkla tankeredskap för visualisering och analys. Genom själva användandet växer en standardiserad infrastruktur fram för tankearbete över olika organisatoriska gränser (som lätt låter sig anpassas till krav som senare kommer från centralt håll).

20160614_112215  20160614_084916

Det ska göra gott att prioritera

Att prioritera lär vara en av hjärnans mest energikrävande processer. Därför har vi också oftast ett omedvetet motstånd mot att prioritera. Med stöd av metoder som gör det lättare att organisera arbetet utifrån hjärnans styrkor och även svagheter blir jobbet både lugnare och effektivare.

I en TänkBar form är det dessutom möjligt att göra nödvändiga prioriteringar samtidigt som man njuter av exempelvis en värmande fika. Detta genom att vi anpassar och preparerar innehållet i fikat med olika visuella finesser och tankeredskap samt energigivande ingredienser (i bild syns när man sorterar och prioriterar i ett komplext projekt). Det ska göra gott att prioritera prioriteringar.

Tänka är att göra och göra är ett sätt att tänka

Att gå från att tänka till att göra. Det är en av de utmaningar som allt oftare kommer fram när företag och organisationer tittar i framtidsspegeln. Anledningen till varför många känner sig utmanade av den tanken på detta, kan bero på att vi människor på olika sätt har separerat tänkandet från görandet – när det egentligen blir lättare att kombinera dessa. En orsak till separationen tror vi handlar om att man har blivit sittandes i möten för att prata om det som borde göras. Med det sättet att jobba går det åt minst dubbelt så mycket tid för att få saker gjorda.

I en TänkBar form är det faktiskt möjligt att halvera antalet möten genom att vi utformar för att både tänka och göra i en trivsam atmosfär samtidigt som man uppnår ett gemensamt tankedriv.

Vad är det då man gör genom att tänka tillsammans? Jo, det handlar exempelvis om att snabbare och säkrare kunna sammanställa kunskap, utföra analyser, formulera problem, generera idéer, utforma koncept, göra prioriteringar, fatta beslut, utforma planer och löpande styra parallella aktiviteter som pågår.

Här i bild tänker och gör man ett konkret och samlat beslutsunderlag i ett komplext sammanhang.