Synergijakt för att hitta synergier mellan projekt

Här hjälper vi Mistra Innovation forskningsprojekt inom ”green tech” att hitta synergier mellan varandra … i en TänkBar form förstås. Och platsen för detta är Aspenäs Herrgård i Lerum.

Annonser