StartBar för blivande TänkBaristas

För våra blivande TänkBaristas har vi tagit fram användarguider (i både pdf- och filmformat) för ett urval tankeredskap. Ett så kallat startkit, eller som vi benämner det: StartBar.

För varje vecka blir det fler som ansluter sig till hjärnverket av TänkBaristas. Ja till hjärnkraft!

Annonser

TänkBarista grundutbildning

Nu har vi startat vår grundutbildning (Fresh) för blivande TänkBaristas.

Första träningslägret gick av stapeln i Botkyrka – och vilka roliga, energigivande och kreativa dagar det blev. Här i starten fick alla deltagare formulera sina farhågor och fobier, som man kan ha när det gäller att i rollen som TänkBarista introducera och använda denna typ av kreativa metoder, medel och miljöer. Sedan ställde de in dem i Fobiskopet (i bild) för att inte bära omkring på dem.

Vi kommer att köra ytterligare några utbildningstillfällen under våren, bland annat på NAV Lab i Sickla och i NOD-huset i Kista. Samtidigt bildar vi ett hjärnverk av TänkBaristas som genom ett gemensamt språk och know-how kan förstärka varandra med sina respektive unika ämnes-kunskaper, kulturella erfarenheter och rika nät av kontakter.

Hur kan man göra kompetensinventering mer tänkbar?

I samband med en programkonferens för VINNOVA UDI projekt, som genomfördes i TänkBar NOD, hade vi förberett en form av skyltad kompetenskarta på golvet. Sedan fick deltagarna ta varsin trä-avatar, böja till den som sin egen, sätta sin namnlapp på och ställa ”sig” vid det kompetensområde som man representerar.

Ett snabbt och engagerande sätt att både skaffa sig överblick och hitta sina unika kompetens-kompisar samtidigt som det blir lättare att sätta ihop mindre grupper av olika kompetenser.

Vi gör saker tänkbara.

TänkBar genomgång

Begreppet genomgång har flera betydelser, t ex granskning, orientering och genomfart.

Med dessa i åtanke blir det lättare att utforma en genomgång som kommer närmare sin betydelse.

Här i bild går våra TänkBaristas igenom ett flöde av aktiviteter samtidigt som man förädlar och synkar riktningen framåt. Som tankestöd använder man vattenflaskor, som både symboliserar flöde och smakar gott, och på dessa flaskor har man visualiserat de olika stegen i flödet.