StartBar för blivande TänkBaristas

För våra blivande TänkBaristas har vi tagit fram användarguider (i både pdf- och filmformat) för ett urval tankeredskap. Ett så kallat startkit, eller som vi benämner det: StartBar.

För varje vecka blir det fler som ansluter sig till hjärnverket av TänkBaristas. Ja till hjärnkraft!

Annonser

Vad spelar förpackningen för roll i framtiden?

Vi tittar ut bland olika spaningar kring trender om förpackningens roll i framtiden (förpacknings-mässan m fl aktörer). Det man belyser är bland annat en ökad multifunktionalitet i betydelsen flera användningsområden och återvinning. Förpackningen kommer att bli allt mer aktiv och interaktiv,
d v s man integrerar flera tjänster med hjälp av teknologiutvecklingen. Innovativa aspekter på material utforskas för att utveckla hållbarhet och upplevelse. Det verkar som om förpackningen kommer att få en ännu mer framträdande roll, både tydligare och träigare. Trä som råvara sägs också vara en av trenderna framåt.

I en TänkBar är förpackningen redan multifunktionell, aktiv och interaktiv eftersom den används som tankeredskap. Med teknologin integrerad och nya spännande material kommer vi att kunna göra det otänkbara ännu mer tänkbart. Vi fortsätter spana och går en TänkBar framtid till mötes.

Hur gör man tänkandet ännu mer visuellt tagbart och i smaklig form?

I en TänkBar använder vi olika typer av förpackningsmaterial anpassat efter det man ska tänka kring. En förpackning har så mycket mer potential än att bara vara en förpackning. Det skapar nya möjligheter som bara väntar på att utforskas och användas.

Dessa visuella tankestöd i form av smått finurliga förpackningar (i bild) är som gjorda för att tänka stora tankar. Dessutom är de för-packade med smakliga associationer för framtiden.

Dags för ett test av vår förpackade framtid. Smaka på den!