Nästa generation ”Visual Boards”

Vi håller på att ta fram nästa generation av ”Visual Boards”.

Nu behöver vi fixa en liten ”kex-maskin” för att undersöka om vi kan fasa in och limma små magneter i sidorna så att man kan ”klicka ihop” de olika skivorna. Då kan man nämligen bygga olika stora projiceringsytor med Visual Boards. Det är kul att prototypa!

  

Processvisualisering på långbord, långt ifrån långbänk

Här pågår visualisering av en lång process (i det här fallet på ett långt ståbord och med stöd av tagbara symboler). Visualiseringen tog dock inte tog lång tid att färdigställa – tvärtom, man skulle kunna säga att det blev motsatsen till långbänk i dess bildliga betydelse.

Det går snabbare och blir tydligare när man skapar en tagbart visuell och gemensam överblick.

Överblick över många projekt

Solen skiner i Karlstad. Vi befinner oss i en pelarsal i centrala staden. Klockan är 11 och vi håller på att rigga en programkonferens med Vinnova UDI (utmaningsdriven innovation) som äger rum här under ett dygn.

I bild syns en överblick över 50 olika projekt. På baksidan av skyltarna finns mer information som sedan ska användas när projektens deltagare tänker tillsammans.

Flyt i flödet

Deltagare från flera olika organisationer och kulturer träffades i TänkBar NOD för att tänka tillsammans kring ett gemensamt händelseförlopp av situationer, aktörer och leveranser. Syftet var att i denna utveckling identifiera förbättringspunkter och ge konkreta förslag på hur man skulle kunna korta ledtiden och samtidigt höja kvaliteten.

Här i bild syns det intensiva och lustfyllda tankearbetet som sedan landade i ett väl genomarbetat, konkret och användbart tankeresultat.

Användbar inventering av användare

Den strategiska ledningsgruppen för NAV i Sickla – ett nätverk och en mötesplats för hållbar samhällsutveckling, innovation och lärande – genomförde sitt ledningsgruppsmöte i TänkBar NAV.

En av punkterna på agendan var att inventera vilka användare som finns kring NAV och NAV-scen och tydliggöra beroenden och prioriteringar för de olika användarna. Som tankestöd använde man tagbara symboler för användare som också blev en form av visualisering av inventeringen.

I TänkBar gör vi saker tänkbara.

Clipboards är ett klipp

Användningsområdena är många. Med clipboards kan man t ex skapa flexibla visualiseringsytor.

Här i bild har vi satt information på baksidan av clipboards och hängt dem lite lätt på en bardisk (i det här fallet är det en form av tips-jeopardy där deltagarna själva letar efter svaren på ”väggen”).

Om det finns risk för att de ramlar ner? Ja, absolut – och vad bra, då blir det ytterligare en funktion som bidrar till samspelet.