Synergijakt för att hitta synergier mellan projekt

Här hjälper vi Mistra Innovation forskningsprojekt inom ”green tech” att hitta synergier mellan varandra … i en TänkBar form förstås. Och platsen för detta är Aspenäs Herrgård i Lerum.

Annonser

Flowroom i flow

Kul användning av Flowroom-moduler för en scenpresentation om stödjande processer.
(Flowroom gör det lättare att uppgiftsanpassa och tankeförstärka alla lokaler.)

TänkBarista grundutbildning

Nu har vi startat vår grundutbildning (Fresh) för blivande TänkBaristas.

Första träningslägret gick av stapeln i Botkyrka – och vilka roliga, energigivande och kreativa dagar det blev. Här i starten fick alla deltagare formulera sina farhågor och fobier, som man kan ha när det gäller att i rollen som TänkBarista introducera och använda denna typ av kreativa metoder, medel och miljöer. Sedan ställde de in dem i Fobiskopet (i bild) för att inte bära omkring på dem.

Vi kommer att köra ytterligare några utbildningstillfällen under våren, bland annat på NAV Lab i Sickla och i NOD-huset i Kista. Samtidigt bildar vi ett hjärnverk av TänkBaristas som genom ett gemensamt språk och know-how kan förstärka varandra med sina respektive unika ämnes-kunskaper, kulturella erfarenheter och rika nät av kontakter.

Det här med att tänka tillsammans

Det är roligt att tänka tillsammans – och det är fascinerande hur mycket ”dold information” man samtidigt kan locka fram från en grupp individer om man använder visuella och systematiska metoder för att tänka tillsammans (i det här fallet går man igenom en mängd olika trender och sorterar dem utifrån hur de påverkar olika förändringsprojekt och vilka konsekvenserna blir).

Bilderna är från en workshop på uppdrag av SIPU med deltagare från ledande nivåer i ett antal länder i Östeuropa. Temat är co-innovation och platsen är eGovlab i Kista.

trendmatches

Processvisualisering på långbord, långt ifrån långbänk

Här pågår visualisering av en lång process (i det här fallet på ett långt ståbord och med stöd av tagbara symboler). Visualiseringen tog dock inte tog lång tid att färdigställa – tvärtom, man skulle kunna säga att det blev motsatsen till långbänk i dess bildliga betydelse.

Det går snabbare och blir tydligare när man skapar en tagbart visuell och gemensam överblick.

Ett fruktbart samarbete

En grupp HR-experter i Botkyrka och Xenters ledningsgrupp träffades här i Tankebryggan för att hitta, utforma och prioritera områden och aktiviteter där man vill skapa synergier genom att samarbeta systematiskt.

TänkBar hade utformat och var med och ledde övningen som startade med en introduktion av olika format (visualiserade på apelsinerna här i bild) som man sedan sorterade i kunskaps-förmedling.

Tre timmar senare hade man prioriterat samarbetsprojekt och definierat huvudaktiviteter (efter att ha inventerat ömsesidiga tillgångar, identifierat samarbetsytor med potential och formulerat önskade egenskaper på processer och resultat – och fikat inklusive en mentometer om bra samarbete).

Nu kan du också boka Tankebryggan som finns hos Xenter (i Tumba precis vid pendeln) och använda både TänkBar och Flowroom. Här kan du se en kort film om Tankebryggans möjligheter.

Tankestöd i utvecklingen i användning av 3D geodata

TänkBar är involverade i att ge tankestöd i utvecklingen i användning av 3D geodata (avläsning, integrering och publicering av data för att skapa tredimensionella kartor) och vi kan berätta att det kommer massor av nya tillämpningar, även i VR. Här är ett exempel.

I början av september genomförde vi en workshop hos eGovlab i direkt samspel med Lantmäteriet (i bild). Syftet här var att presentera nuläget i projektet ”Nationella Geodata i 3D”, även kallat 3Dswe, och medskapa en fördjupad förståelse för möjligheter, förutsättningar och utmaningar i utvecklingen av nya gränsöverskridande tillämpningar utifrån just 3D-geodata.

Här kan du förresten få en filmisk inblick i workshopen. Och fortsättning följer…

Digitalisering från användarperspektiv

På vägen till en fördjupad målbild och färdplan, i det här fallet kring en strategisk verksamhets-arkitektur med it-tjänster, har man bland annat nytta av att tydliggöra ”kritiska” områden. Här funderar man och formulerar vad olika experter/intressenter kan upplevas vinna och förlora på införandet av digitala ärende- och publiceringstjänster, både på kort och lång sikt.

Träna för processorientering

Här i den nya lokalen ”Tankebryggan” på Xenter Botkyrka dukar vi snabbt och smidigt upp alla typer av TänkBarer.

Exempelvis hjälper vi en organisation i deras arbete mot processorientering. Genom en serie tankeövningar kring deras huvudprocesser får de både tankeproducera och träna på ett mer processorienterat tanke- och arbetssätt.

Vid övningarna introducerar vi enkla tankeredskap för visualisering och analys. Genom själva användandet växer en standardiserad infrastruktur fram för tankearbete över olika organisatoriska gränser (som lätt låter sig anpassas till krav som senare kommer från centralt håll).

20160614_112215  20160614_084916