TänkBar Pop-up

När du vill genomföra möten, workshops, seminarier, föreläsningar, event, utbildningar m m
på ett mer kreativt, smakrikt och resultatgivande sätt.

TänkBar kan också förstärka arrangemang av typen konferenser, kongresser, mässor, festivaler och tävlingar genom att erbjuda fler deltagaraktiva fördjupningar, kreativa former för olika typer av undersökningar/avstämningar samt en möjlighet att hålla en starkare röd tråd även i de informella kontakterna under arrangemangen.

Vi dukar snabbt och smidigt upp TänkBar i nästan alla typer av miljöer. Här kan du se korta filmer från några olika sammanhang genom TänkBar Reality.

Här kan du ladda ner TänkBar App och se exempel på hur det kan gå till i TänkBar.

Vill du veta mer? Skicka din fråga till annica.johnson@ming.se.