TänkBarista – Crew

TänkBarista Crew är en fördjupningsutbildning för dig som har till uppgift att stödja processer och utveckling inom din organisation i rollen som exempelvis internkonsult, utvecklingsledare, processledare och internlärare.

Du får samtidigt tillgång till en grunduppsättning av tankeredskap och olika typer av stödjande hjälpmedel (ritningar, instruktionsfilmer och andra guider).

Utbildningens innehåll

mingtankbar_tankeledarskap    mingtankbar_presentera_info  mingtankbar_tetra

Du kommer att få prova många olika syften från uppdragsgivares perspektiv
Du får chans att lära dig mer om tänkbara visuella ytor och rumsmoduler
Du tränar mycket på tankeledarskap
Du experimenterar med ofta förekommande möten
Du simulerar verkliga moment i själva tänkandet
Du tillverkar flera tankeredskap
Du undersöker både digital förstärkning och minnesbehållning från flera perspektiv

mingtankbar_intressentsortering      mingtankbar_improvables

Utbildningens programtid och plats

Sex veckor inklusive förberedelser via e-learning, 2,5 dagars träningsläger, två webbinarier med tillhörande projektuppgifter som redovisas via Skype samt licensiering på hemmaplan.

Träningslägret sker i huvudsak på någon av våra ”hemmaplatser” i Stockholm med omnejd.

Här kan du få mer inblick i TänkBarista-rollen genom TänkBar i film.

För mer info, kontakta annica.johnson@ming.se 070-609 36 69


En TänkBarista har kunskap och förmåga att utforma, redskapa, ledskapa och minnesfånga 
för att hjälpa individer att tänka ännu bättre tillsammans och komma ihåg vad man har tänkt.