TänkBarista – Pro

TänkBarista Pro riktar sig till dig som driver (vill driva) egen konsultverksamhet eller är i en verksamhet som säljer denna typ av tjänster.

Den här utbildningen är till sin konstruktion en franchise där man får tillgång till det strukturella kapitalet (mallar, databaser och färdiga koncept), tillgång till ett nätverk av Pro’s som utbyter tips och kunskap om anskaffning, redskapande, metoder och annan användbar kunskap samt att man även får jobb förmedlade inom sin geografiska region eller sektor/domän.

Utbildningens innehåll

mingtankbar_verbalizer  mingtankbar_trendmatches  mingtankbar_visualisering  ming_tankbar_associationshuttar

Du kommer att få prova att tankeleda i många olika kontexter och sammanhang
Du får chans att lära dig mer om vad man faktiskt tänker på
Du tränar mycket på framtagningsprocessen
Du experimenterar med olika visuella ytor och rumsmoduler i många olika miljöer
Du simulerar verkliga situationer för att hjälpa olika uppdragsgivare
Du tillverkar flera grunder till infrastruktur
Du undersöker både digital förstärkning och minnesbehållning från flera perspektiv

mingtankbar_tankepraliner  mingtankbar_digitalt  mingtankbar_designprinciper  mingtankbar_flowroom

Utbildningens programtid och plats

Åtta veckor inklusive förberedelser via e-learning, två träningsläger à 2 dagar, 3 webbinarier med tillhörande projektuppgifter som redovisas via Skype samt licensiering i utvald miljö/kontext.

Träningslägret sker i huvudsak på någon av våra ”hemmaplatser” i Stockholm med omnejd.

Här kan du få mer inblick i TänkBarista-rollen genom TänkBar i film.

För mer info, kontakta annica.johnson@ming.se 070-609 36 69


En TänkBarista har kunskap och förmåga att utforma, redskapa, ledskapa och minnesfånga 
för att hjälpa individer att tänka ännu bättre tillsammans och komma ihåg vad man har tänkt.