Gör din tillvaro mer TänkBar

Med stöd av en TänkBar går det fortare, med både högre kvalitet och till lägre kostnad, att skapa samsyn om nuläge, analysera problem och situationer, generera idéer på lösningar, fatta beslut som flera fattar och styra verksamheten utifrån robusta strategier och planer.

TänkBar bidrar till att effektivisera värdeskapandet i verksamheter som blir allt mer hjärnkrafts-beroende (d v s de flesta) och ger därmed utrymme för att kunna ta hand om kunder och medborgare på ett mer konkurrenskraftigt och resurseffektivt sätt.

TänkBar finns i tre former:

TänkBar Pop-up
När du vill genomföra möten, workshops, seminarier, föreläsningar, event, utbildningar m m på ett mer kreativt, smakrikt och resultatgivande sätt. Läs mer här…


TänkBar Corg
Nu kan du även beställa ”neuro-catering” i små smidiga ”fika-corgar” med utvalda tankeredskap som ger er stöd att tänka tillsammans i smakliga former. Läs mer här…


TänkBar Inside
Du kan också abonnera TänkBar i din egen verksamhet/arbetsmiljö och utvinna hjärnkraft och den samlade tankeförmågan bortom traditionella möten, mail, mallar och mätningar. Läs mer här…


Vill du veta mer?

Se en kort film från en av de platser och miljöer där vi snabbt och smidigt dukar upp TänkBar.

Ladda ner TänkBar App och se exempel på hur det kan gå till i TänkBar.

Kontakta oss: annica.johnson@ming.se, 070-609 36 69.